Copyright 2019 - Custom text here

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค.2561 เวลา09.00 น. พ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูลทอง รรท.ผกก.สภ.เด่นชัย จว.แพร่,พ.ต.ท.สุกรี กฤษณรุ่งเรือง รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ ทาเกิด สวป.นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านจิตใจ การดำรงชีพ เศรษฐกิจและสังคม  และฝึกการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจฯ (CPR ) จำนวน 60 นาย แบ่งเป็น 2รุ่นๆละ 30 นาย โดยมีนางสุนันทา ศิริวาท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อ.เด่นชัย จว.แพร่ 

f t g