Copyright 2018 - Custom text here

หนังสือขอความร่วมมือ

วันที่ 5 ต.ค.2561 อำนวยการโดยพ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูลทอง รรท.ผกก.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ได้ขอความร่วมมือถึงหัวหน้าหมวดการทางหลวงเด่นชัย ผู้รับเหมาในการก่อสร้างถนนและและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจร เส้นทางก่อสร้างปรับพื้นผิวถนน บริเวณตั้งแต่เขตติดต่อสูงเม่น-เด่นชัย  ให้จัดทำป้ายเตือนและติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าส่องสว้่าง ให้ห่างจากบริเวณก่อสร้างถนนออกไปอีก เพราะปัจจุบันมีการติดตั้งสัญญาณต่างๆ ใกล้สถานที่ก่อสร้างเกินไป ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นการแจ้งเตือนใกล้ ไม่ทันระมัดระวัง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อยการติดตั้งสัญญาณเตือนควรห่างจากสถานที่ก่อสร้างให้มากไว้  เพื่อที่จะให้คนขับรถสามารถลดความเร็วรถลงได้ทัน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

f t g